Bruņniecība

Mana sieva, mazmeita, vecākais dēls, princis Kropotkins ar savu sievu un es  Olavs Igals fon Rogge pie kņaza bijušā īpašuma - Siguldas pils


 Souv. Deutschritterorden

Deutschritterorden, bruņinieka iecelšana, bruņniecība latvijā Bruņniecība Latvijā, bruņinieku ordenis Bruņniecība Latvijā, Olavs Igals fon Rogge, bruņinieks, ordenis

Hochmeisters (ordeņa mestrs) Josefs Bruckls (Vācija), SOUV  Deutschritterorden  Baltijā  komturs  Olavs  Igals fon Rogge

 

Vācu  bruņinieku  ordeņa   komtura  Baltijā  Olava  Igala  von  Rogges  zobens.


 

Global knights, Bruņniecība Latvijā

Global Knights

Global Knights  sastāvā tiek uzņemti  visu tautību un ticību cilvēki ,kuri  labprātīgi nodarbojas ar labdarību,  reāli veic  labdarības akcijas, atzīst Dieva  svētību, tic labajam un dzīvo ievērojot Dieva  gribu. Tiek attīstīta bruņniecība Latvijā.

Global Knights uzņem cilvēkus, kuri ir spējīgi būt par piemēru  citiem  sadzīvē, ievēro sadzīves kultūru ,pieklājību, ciena  vecākus cilvēkus, palīdz vājākajiem. Cilvēkus, kas ar savu uzvedību un izturēšanos ir piemērs citiem cilvēkiem, ir cēlu bruņinieku  uzvedības  iemiesojums, paraugs ar savu augsto goda izpratni.

Global Knights ir gatavs uzņemt jaunus  bruņinieku kandidātus Baltijā ,kuri uzskata, ka atbilst Global Knights  prasībām un vēlas būt  Global Knights sastāvā. Pārbaudes laiks ir viens gads. Ikgadējā biedru maksa   450 Eiro Kandidāti piesakās komturam Olavam Igalam fon Roggem Latvijā - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Pēc izskatīšanas  komturs nodod izvērtēšanai un galīgā lēmuma pieņemšanai  cien. Hochmeistara Bruckla kungam  Vācijā .

 

Iesniedzot  dokumentus par uzņemšanu   Global Knight kandidātu rindās e-pastā  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,vai tiešā veidā  būtu vēlams CV:

  • vārds, uzvārds, pers.kods,
  • precīza dzīvesvietas adrese,
  • izglītība,
  • amats, nodarbošanās,
  • foto,
  • iesniegums,
  • dienesta pakāpe  jebkurā armijā,
  • veselības stāvoklis, vēlama izziņa. Ja ir autovadītāja apliecība, pietiek ar to,
  • piederība konfesijai,
  • rakstiska apliecinājums, ka nesastāvat nevienā ekstrēmistu organizācijā un partijā – esam ārpus politikas.

 

Nesaderība ar bruņniecību.

Komturs Olavs  Igals fon Rogge ar Hochmeistera Bruckla pavēli  ir iecelts uz mūžu, pēc bruņniecības likumiem. Bruņinieka kandidāts,bruņinieks, kurš veicis pārkāpumu nesaderīgu ar bruņinieka goda kodeksu tiek izslēgts no bruņinieku rindām uz mūžu bez apžēlošanas tiesībām  ar komtura vienpersonisku pavēli.


Lai plašāk varētu aplūkot un iepazīties ar vācu ordeņa bruņiniekiem, viņu darbību Baltijā, Latvijā, ar GLOBAL KNIGHTS attīstību Latvijā, piedāvāju ielūkoties – GOOGLE – SOUV. deutschritter orden,
- vācu ordeņa bruņinieki Latvijā,
- bruņniecība,
- bruņniecība Latvijā,

yandeks.ru,  mail.ru, Bing.com

Var meklēt www.fonrogge.lv, fonrogge, Olavs Igals fon Rogge, komturs, bruņniecība Latvijā, Livonijas ordeņa mestrs Gotfrīds fon der
Rogge /1297- 1306/- fon Rogges dzimtas pirmsākums – GOOGLE u.t.t.  , Facebook   Olavs  Igals - Rogge .


Īsumā par bruņniecības vēsturi.

Lai būtu vieglāk izprast bruņniecību Latvijā, izveidošu īsu vēsturisku apskatu. 1189 gads ir vācu ordeņa dibināšanas gads, šogad vācu ordenim aprit 815 gadu, vecākā organizācija pasaulē. 1236 gadā izveidojās Livonijas ordenis, kurš beidza pastāvēt 1525 gadā, saplūda ar vāi cu bruņinieku ordeni. Vācu bruņinieku ordenis pastāvēja līdz 19 gs . sākumam, kad ar Napoleona Bonapartes dekrētu tika likvidēts. Pēc šīs likvidācijas Austrijā izveidojās reliģioza aristokrātu apvienība, kas saglabāja Vācu bruņinieku ordeņa nosaukumu un savu darbību saistīja ar labdarību. Vācu bruņinieku ordenis ir slēgta organizācija. Pateicoties, cienījamam kņazam Nikolajam Kropotkinam, kurš sarunās ar vācu aristokrātiem bija ieminējies par mani, jo tēvs kādreiz ir minējis Rogges uzvārdu un mums jau daudzus gadus ir labas un tuvas attiecības ar kņaza tagadējo ģimeni, pieminējis arī manu tālu senci Livonijas ordeņa mestru Gotfrīdu fon der Roggi (1296-1306 g), arī vēlāk periodiski Rogges ir figurējuši vēsturē (Vācijā). Es atbildu ordeņa prasībām - virsnieks , labdarības fonds, vācu aristokrātiska izcelsme, pateicoties jau sen veidotajai dzīves gaitai, pagātnei,  mani pirms diviem gadiem Starptatiskajā vācu ordeņa bruņinienieku konferencē, vienbalsīgi pieņēma ordeņa rindās un piešķīra vācu ordeņa bruņinieka titulu. Gadu ilga pārbaudes laiks. Tad uzticēja atjaunot vācu bruņinieku ordeņa darbību Baltijā un piešķīra komtura pakāpi uz mūžu, pēc bruņinieku likumiem.

Lai bruņinieku ordenis ar laiku neizzustu pavisam, nebūs ar ko papildināt ordeņa rindas, vācu ordeņa vadība Vācijā iedibināja atjaunotu bruņinieku ordeni GLOBAL KNIGHT Starptautisku dižciltīgo dāmu un bruņinieku apvienību. Prasības minētas mājas lapā. Ir apstiprināta jauna mūsdienīga bruņinieku forma, pēc gada pārbaudes laika būs iespēja iegādāties un nēsāt zobenu. Protams tas  ir vēsturisku rituālu apvīts veidojums. Vidēji interese varētu būt 5-7% cilvēku, kuriem vēsturē ir senči – karotāji, bruņinieki u.t.t., kam interesē vēsture .Izcili  sportisti , cilvēki  , kuri  sevi  pierādījuši  dažādās  jomās .  Ceru ar laiku izveidot elitāru bruņinieku klubu, kurš tik tiešam būs elitārs.
Tas, ko es te rakstu nenozīmē, ka tikai īsti bruņinieki var veidot bruņniecības vēsturi, nē. Liela pateicība visiem, kuriem interesē vēsture, kuri visādā veidā popularizē, izspēlē vēsturiskus notikumus, veido   vēsturiskas  rekonstrukcijas , apvienības, pulciņus, kopas, kuri neaizmirst savu vēsturi, rīko turnīrus, sacensības, nometnes. Vislielāko pateicību viņiem izsaka vācu ordeņa mestrs – hohmeistars Vācijā, esmu pateicīgs, kā komturs Baltijā. Mūsu ordenis ir nesen  atjaunots , bet ar laiku centīsimies atbalstīt šo skaisto kustību, apbalvot labākos. Attīstīta bruņniecība Latvijā.


Jauno GLOBAL KNIGHTS ( Starptautiskais dižciltīgo dāmu un bruņinieku ordenis ) formas tērpi : ar sarkano krustu – bruņinieku ordeņa medicīnas dienesta vadītāja, jaunie ordeņa bruņinieki – mācekļi, komturs.


Komturs Olavs Igals fon Rogge ar GLOBAL KNIGHTS dižciltīgo dāmu apmeklē Nītaures Luterāņu un Pareizticīgo baznīcas ar mērķi uzzināt viņu vajadzības baznīcu sakopšanai un izvērtēt iespējas palīdzēt.

” Fon Rogges labdarības Fonda ” struktūras sastāvā tiek plānots izveidot elitāru ordeņa bruņinieku klubu. Kuri jau būs iestājušies GLOBAL KNIGHTS
rindās un būs pilntiesīgi ordeņa bruņinieki, būs tiesīgi apvienoties klubā. Klubam būs bruņinieku formas tērpi – smokings ar ordeņa zīmi kreisajā pusē, zobens (špaga) siksnā, sudraba ordeņa bruņinieka apmetnis, Dāmām tiks izstrādāta viduslaika stila dižciltīgu dāmu apģērbs ( pēc dāmu gaumes ). Pasaulē  bruņinieka  kārtā  var  iecelt tikai  Anglijas karaliene,   Vācu  bruņinieku  ordenis   Vācijā  un   Maltas   bruņinieku  ordenis . 

Tags: latvija, bruņniecība latvijā, Deutschritterorden, fon rogge, olavs igals, bruņinieku ordenis, vācu,