Atbalsts vasaras nometnēm

Latvijas Baptistu draudzes savienība apsveic “Fon Rogges labdarības fondu” ar labdarības darbības sākšanu Latvijas laukos. Novēl veiksmi un izturību šajā grūtajā un atbildīgajā darbā.

Latvijas Baptistu draudžu savienības iniciatīva ir sagatavot un apmācīt spējīgus vadītājus, kas uzrunās cilvēkus un spēs vadīt misionāli domājošas draudzes. BPI DRAFTS nometnes ir viens no veidiem, kas palīdz sasniegt šo  mērķi.

BPI DRAFTS VĪZIJA UN MĒRĶI

 BPI DRAFTS ir nometnes puišiem vecumā no 14 līdz 20 gadiem, kas tiek organizētas jau 3 gadus. Līdz šim nometnēs ir piedalījušies līdz 80 dažāda vecuma puiši no dažādām Latvijas vietām.

 Dzīves realitāte rāda, ka šodien ir izteikts vadītāju trūkums. Jaunieši nav gatavi uzņemties atbildību un bieži dzīvo bezmērķīgu dzīvi, kas noved pie laika un talanta izniekošanas. Kamēr musulmaņu zemēs jaunietis ir gatavs cīnīties par savu tautu, Rietumpasaulē jauni puiši tiek izklaidēti, bieži izlutināti un uzskatīti par bērniem, kas paši neko nevar izdarīt.

 Mēs nevēlamies atņemt jaunību, bet vēlamies palīdzēt puišiem pieaugt un kļūt par vīriešiem. BPI DRAFTS mērķi ir:

  • pilnveidot raksturu, kas balstās uz kristīgām vērtībām,
  • Palīdzēt saprast dzīves aicinājumu,
  • Iedrošināt uzņemties atbildību par sevi, savu draudzi un valsti.

Tieši tāpēc „BPI DRAFTS” nometne ir domāta tiem, kas vēlas veidot un mainīt savu raksturu, attīstīt savas spējas vadīšanā, iepazīt tuvāk Bībeli un saprast savu aicinājumu dzīvē.

BPI DRAFTS PROGRAMMA

  • Lekcijas, kuras lasa mācītāji un draudžu vadītāji.
  • Komandas uzdevumi. BPI DRAFTĀ daudz tiek izmantots “mācīšanās caur pieredzi” metodoloģija.
  • Tas ir viens no labākajiem veidiem kā uzrunāt un mācīt puišus.
  • Fiziskās aktivitātes – sports, pārgājieni, praktiskie darbi.
  • Misijas projekti.
  • Diskusijas grupā.
  • Kopā dziedāšana.

BPI DRAFTS NOMETNES 2012.GADĀ

2012.gadā tiek plānotas 1 ziemas konference un 3 vasaras nometnes, kas tiek sadalītas trīs dažādos līmeņos.

BPI DRAFTS 1.LĪMENIS

BPI DRAFTS 1.līmeņa nometnē puiši tiks iepazīstināti ar kalpošanas un kristīgās dzīves pamatiem apskatot tādas tēmas kā: Kas ir Evaņģēlijs? Kā dzīvot Evaņģēlijā? Kā pasludināt Evaņģēliju? Kā saprast savas dzīves aicinājumu? Kā dzīvot pēc sava aicinājuma?

BPI DRAFTS 2.LĪMENIS

BPI DRAFTS 2.līmeņa nometnē puiši tiks sagatavoti, lai praktiski izdzīvotu kristīgās vērtības un piedalītos misijā. Pirmajās dienas notiks apmācība un gatavošanās praksei, bet nometnes otrās nedēļas daļa tiks pavadīta praksē, kalpojot praktiski cilvēkiem Latvijas pilsētās un ciematos. Praktiskā kalpošana tiks organizēta sadarbībā ar vietējām draudzēm.

BPI DRAFTS 3.LĪMENIS

BPI DRAFTS 3.līmenī ir aicināti piedalīties visi tie puiši, kas ir spējīgi noorganizēt komandu. Nometnes laikā būs iespēja pieaugt izpratnē par vadību: ko nozīmē vadīt komandu? Kā efektīvāk vadīt un strādāt komandā? Nometnē būs iespēja ne tikai dzirdēt lekcijas, bet arī piedalīties dažādos komandas uzdevumos. Arī 3.līmenī komandas dosies praksē, lai kalpotu cilvēkiem, tikai šoreiz visu misiju vadīs komandu vadītāji.

“Mēs nemeklējam pareizos, bet aicinātos. Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos. Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos. Mēs nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet, kas grib būt sūtīti.”

Vienas nometnes nepieciešamais budžets sastāda no 1000-3000Ls.

Pamatojoties uz “Fonda” statūtiem, iespēju robežās, sniegsim materiālu atbalstu vasaras nometņu uzturēšanai.