Barona kapi

Cien., Baron, Engelharda k-gs,

 Rakstu Jums kā „Fon Rogges Labdarības fonda” dibinātājs (www.fonrogge.lv) no Latvijas.

 Ar prieku izlasīju un uzzināju, ka Jūs esat nopircis savas dzimtas kapus un tie tikuši sakopti. Tieši šis jautājums – pamesto vācu muižnieku un baronu kapsētu, kapa vietu sakopšana – man ir svarīgs. Tas ir arī viens no mūsu fonda mērķiem – kultūrvēsturisko pieminekļu sakopšana, piemiņas vietu sakārtošana, pamesto kapu, kapsētu, tai skaitā arī vācu muižnieku, baronu kapa vietu savešana kārtībā.

 Kāpēc tas ir viens no mūsu fonda mērķiem?

 Jau kopš 1200.gada Vācijai un vācu tautai ir ciešs sakars ar Latviju . Livonijas  ordeņa mestrs Gottfrīds fon  der Rogge (manas dzimtas sencis) uzbūvēja Jaunpils cietoksni ( vēlāk  pils ) , Tukuma  cietoksni , iekārtoja dzirnavas . Mans vecvecvectēvs Johans Rogge uzstādīja pirmo  papīramašīnu  Līgatnes papīrfabrikā jau 1849 gadā,fabrika kļuva par modernāko uzņēmumu Eiropā.

 Es pats šobrīd esmu 67 gadu vecs un esmu uzņēmējs. Būvēju ciematu pie Siguldas –Allažos, un šobrīd jau ir neliels ciemats.

 Kā savu uzdevumu es redzu arī turpmāk nodarboties ar labdarību, tieši tāpat kā to darīja manas dzimtas priekšteči. Un viens no pēc iespējas ātrākā laikā izdarāmiem uzdevumiem ir vācu muižnieku, baronu kapa vietu Latvijā savešana kārtībā. Kapličas ir uzlauztas jau kara laikā, norauti vāki, zārku paliekas kopā ar kauliem un atkritumiem mētājas apkārt. Skats ir briesmīgs. Baronu kapi ir atsevišķi no kopējiem kapiem, tāpēc tos neviens nav kopis.

 Tā kā neviens par šo tēmu līdz šim nav aizdomājies, tad es par to gribu atgādināt un darīt zināmu sabiedrībai un šo senču radiniekiem Vācijā.

 Arī mans tēvs Bruno Otomars Igals-Rogge, kurš no 17 gadu vecuma karoja admirāļa Kolčaka armijā, vēlāk  bija  virsnieks uz Latvijas flotes flagmaņkuģa “Virsaitis”,vācu laikā bija Rīgas ostas drošības policijas priekšnieks, un kā daudzi tā laika nozīmīgi cilvēki, tika nošauts 1946. gadā Sibīrijā, Urālos. Es vēlētos, ka mana tēva un citu tai laikā un vietā nogalināto cilvēku kauli un mirstīgās atliekas nemētātos apkārt, kur tikai suņi vai vilki tos var apēst, bet protams tur tā tas ir noticis, jo neviens par to nav rūpējies, un tur nav nekādu kapa vietu. Bet šeit Latvijā vācu muižnieku un baronu kapi , citu   tautību kapu  vietas ir  un tas taču ir svarīgi sakārtot, satīrīt šīs pamestās kapsētas un kapličas.

 „Fon Rogges Labdarības fonds“ ir gatavs uzņemties atbildību par darbu organizēšanu, lai sakārtotu izpostītās kapličas, iezārkotu mirstīgās atliekas, aiztaisītu kapličas ar betona vākiem, uzstādītu piemiņas plāksnes un arī nākotnē rūpēties par kārtību šajās kapsētās.

 Man ir Jums lūgums. Es vēlos, ka šī informācija par vācu muižnieku, baronu kapsētu briesmīgo stāvokli tiek publicēta vācu avīzēs, lai cilvēki, kuriem tas ir svarīgs, uz kuriem tas attiecas un skar, varētu iesaistīties (morāli, materiāli, un ar jebkāda cita veida palīdzību). Diemžēl līdz šim vācu avīzes nav atsaukušās, kaut gan esam nosūtījuši rakstus daudzām. Varbūt Jūs varētu palīdzēt ar padomu, kā šo svarīgo jautājumu nodot avīzēm, tā ka šī informācija tiek publicēta. Divas  reizes  esmu  rakstījis  visiem  Bundestāga  deputātiem  par  šo  tēmu , nav  atteikts , bet  nav  arī  palīdzēts .

 Es varu nosūtīt arī   arī  fotogrāfijas, kurās redzama šī nozēlojamā kapa vietu aina.

 Ar cieņu,

 Olavs Igals fon Rogge,