Публикации

Lieldienu apsveikums


apsveukums zs
 


Одобрение деятельности Фонда канцелярией президента Латвийского Государства

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
Pils laukumā 3, Rīgā, LV – 1900
tālr. (371) – 67092106, fakss (371) – 67092157
Rīga

2012.gada 17.janvārī
Nr. 20-ep
Uz 04.01.2012. Nr.

Fon Rogges labdarības fonda dibinātājam
Olavam Igals-Roggem

Godājamais Igals – Rogges kungs!

Latvijas Valsts prezidenta kancelejā 2012.gada 5.janvārī tika saņemta Jūsu vēstule Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, kurā informējat par „Fon Rogges labdarības fonda” izveidi un nākotnes iecerēm.
Valsts prezidents augsti vērtē ikvienu pašaizliedzīgu iniciatīvu, uzņēmību un darbu sabiedrības labā. Arī savas prezidentūras laikā Valsts prezidents Andris Bērziņš vēlas apliecināt patiesu cieņu ne tikai savām pirmajām skolām – Nītaurē un Siguldā, tās apmeklējot un ziedojot tām savu algu viena mēneša apmērā, bet arī Latvijas lauku skolām kopumā. Valsts prezidents ir pārliecināts, ka lauku skolas un pamatizglītības nodrošināšana lauku bērniem ir tas pamats, uz kura balstās Latvijas valsts pastāvēšana un nākotne. Tādēļ arī turpmāk Valsts prezidents uzturēs aktīvu saikni ar Latvijas lauku izglītības iestādēm, tai skaitā, ar savu dzimto vietu un pedagogiem, kuri ir devuši pamatu viņa tālākajai dzīvei.
Paldies par Jūsu līdz šim paveiktajiem darbiem! Lai Jums vienmēr pietiek spēka, izturība un cilvēkmīlestības strādāt mūsu cilvēku labā!

Cieņā,
Līga Krapāne
Valsts prezidenta preses padomniece


 Siguldā liek pamatus bruņniecības atjaunošanai.

http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-un-ticiba/item/10441-sigulda-liek-pamatus-brunniecibas-atjaunosanai

Интервью газете  - Вести сегодня

GAZETA "Vesti Segodna"